• Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. Bolig i det aldrende samfunnet 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Aarland, Kristin; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 12/18, Report, 2018)
   I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer ...
  • Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. Bolig i det aldrende samfunnet 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Aarland, Kristin; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 12/18, Report, 2018)
   I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer ...
  • Bolig i det aldrende samfunnet. Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Aarland, Kristin; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport;12/18, Research report, 2018)
   I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer ...
  • Bolig og levekår i Norge 2007 

   Sandlie, Hans Christian; Aarland, Kristin; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 2/10, Research report, 2010)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Bolig og levekår i Norge 2007 

   Sandlie, Hans Christian; Aarland, Kristin; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 2/10, Report, 2010)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Boligeie blant husholdninger med lave inntekter 

   Aarland, Kristin; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 15/08, Research report, 2008)
   Over livsløpet vil de aller fleste nordmenn oppleve lengre perioder hvor de bor i en bolig som de eier selv, eller som eies av noen andre i husholdet. Det er en klar tendens til at jo høyere inntekter en husholdning har, ...
  • Boligeie blant husholdninger med lave inntekter 

   Aarland, Kristin; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 15/08, Report, 2008)
   Over livsløpet vil de aller fleste nordmenn oppleve lengre perioder hvor de bor i en bolig som de eier selv, eller som eies av noen andre i husholdet. Det er en klar tendens til at jo høyere inntekter en husholdning har, ...
  • Childhood Housing Tenure and Young Adult Educational Outcomes: Evidence from Sibling Comparisons in Norway 

   Aarland, Kristin; Santiago, Anna Maria; Galster, George; Nordvik, Viggo (Journal of Housing Economics;, Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We investigate how childhood housing careers affect young adults’ secondary school and college educational attainments, focusing on the role played by cumulative exposure to homeownership. We analyze Norwegian census and ...
  • Childhood Housing Tenure and Young Adult Educational Outcomes: Evidence from Sibling Comparisons in Norway 

   Aarland, Kristin; Santiago, Anna Maria; Galster, George; Nordvik, Viggo (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We investigate how childhood housing careers affect young adults’ secondary school and college educational attainments, focusing on the role played by cumulative exposure to homeownership. We analyze Norwegian census and ...
  • Eieretablering blant hushold med lave inntekter 

   Aarland, Kristin (NOVA Notat 8/12, Notat, 2012)
   Det er et politisk mål i Norge at flest mulig skal ha muligheten til å eie sin egen bolig. Dette gjelder også hushold med lave inntekter. I notatet analyserer vi mulighetene for boligeie ved hjelp av Husbankens boligsosiale ...
  • Eieretablering blant hushold med lave inntekter 

   Aarland, Kristin (NOVA Notat 8/12, Notat, 2012)
   Det er et politisk mål i Norge at flest mulig skal ha muligheten til å eie sin egen bolig. Dette gjelder også hushold med lave inntekter. I notatet analyserer vi mulighetene for boligeie ved hjelp av Husbankens boligsosiale ...
  • Hva er god startlånpraksis? 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Aarland, Kristin; Monkerud, Lars; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2014:27, Report, 2015)
   Denne rapporten er del 1 i et prosjekt om kommunenes praktisering av startlånordning, før og etter forskriftsendringen som trådte i kraft i mars i 2014. Den er utført på oppdrag fra Husbanken høsten 2014. Del 2 i prosjektet ...
  • I skuggan av ägarlinjen – boendekarriärer på lejemarknaden 

   Magnusson Turner, Lena; Aarland, Kristin (BOVEL-notat;3, Working paper, 2023)
   Dette notatet utarbeidet av Lena Magnusson Turner og Kristin Aarland er en første rapport fra BOVELs forskning på leieboeres boligkarrierer. I notatet besvarer forfatterne problemstillinger som er viktig i et land hvor tre ...
  • Kommunenes praktisering av startlånsordningen 

   Astrup, Kim; Monkerud, Lars; Ruud, Marit Ekne; Aarland, Kristin (NIBR-rapport 2015:27, Report, 2016)
   12.03.14 ble det vedtatt en ny forskrift for startlånet som har innebåret en innstramning av Husbankens startlånsordning hvor unge førstegangskjøpere ikke lenger er en uttalt del av målgruppen for startlånet. På bakgrunn ...
  • Kommunenes startlånspraksis – analyser av praksisinnretning og tildelingsprofil basert på Startlånsundersøkelsen 

   Astrup, Kim Christian; Monkerud, Lars Chr.; Aarland, Kristin (NIBR-rapport;2019:3, Research report, 2019-02-22)
   Basert på Startlånsundersøkelsen, en landsomfattende spørreundersøkelse til landets kommuner, analyseres kommunenes valg av praksisinnretning og tildelingsprofil og årsaker til at disse varierer. Rapporten tar også for seg ...
  • Norsk boligpolitikk i internasjonalt perspektiv. En sammenligning av boligmarkeder og boligpolitikk i sju europeiske land 

   Aarland, Kristin; Sørvoll, Jardar (NOVA-rapport;7: 2021, Report, 2021)
   I denne rapporten drøfter vi særegenheter ved boligpolitikken og boligmarkedet i Norge og seks europeiske sammenligningsland: Sverige, Danmark, Østerrike, Tyskland, Nederland og England (Storbritannia). I den komparative ...
  • The Role of Forbearance in Sustaining Low-Income Homeownership: Evidence from Norway’s Public Starter Mortgage Program 

   Santiago, Anna Maria; Aarland, Kristin (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In the wake of the Global Financial Crisis of 2008 and, more recently, the COVID-19 pandemic, policymakers in the United States and Europe have been reevaluating how best to respond to unanticipated shocks that destabilize ...
  • Serious Mortgage Arrears among Immigrant Descendant and Native Participants in a Low-Income Public Starter Mortgage Program: Evidence from Norway 

   Aarland, Kristin; Santiago, Anna Maria (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Although low-income homeownership programs serving vulnerable families at the lower end of the income distribution have been the focus of housing policy in many countries over the past 50 years, little is known about the ...
  • Økonomisk risiko og boligeie 

   Aarland, Kristin; Astrup, Kim (NIBR-rapport 2013:28, Report, 2013)
   Prosjektet ser på risikoutsattheten til hushold i eiesegmentet, og virkningene av en eventuell nedgangskonjunktur. Prosjektet ser også på ulike virkemidler som avdemper eller reduserer boligrisiko, og vurderer deres egnethet ...