• Utbyggerstyrt byutvikling? 

      Nordahl, Berit; Barlindhaug, Rolf; Havnen, Eli; Nørve, Siri; Aamo, Alv Skogstad (NIBR-rapport 2011:21, Report, 2011)
      Prosjektet belyser de muligheter storbyene har til å styre byutviklingen når den i økende grad initieres av eksterne utbyggere. Rapporten bygger på et utvalg av case fra i hovedsak Trondheim og Oslo kommuner og en registrering ...