• A Behavior analytic perspective on gambling behavior 

   Østrem, Camilla (MALKS;2014, Master thesis, 2014)
   Gambling is a complex human behavior where it origin and maintenance factors can be considered from many different theoretical perspectives. Behavior analysis has a pragmatic and contextual perspective on human behavior ...
  • Endret responsallokering som en funksjon av sannsynlighet for gevinst i en spillsituasjon 

   Lian, Torunn; Østrem, Camilla; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årgang 46, Nummer 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Tidligere studier på effekter av stimuluskontrollprosedyrer innen spilling og spillavhengighet har vist at valg av spillemaskin kan komme under kontroll av kontekstuelle stimuli gjennom betinget diskriminasjonstrening. ...