• Bostedsløse i Norge 2016 

   Dyb, Evelyn; Lid, Stian (NIBR-rapport 2017:13, Rapport, 2017)
   Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Det absolutt viktigste funnet i kartleggingen i 2016 er en stor reduksjon i antall bostedsløse. Nedgangen har kommet i alle typer ...
  • Eldre med innvandrerbakgrunn 

   Ingebretsen, Reidun; Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 13/07, Rapport, 2007)
   A central question is how to give elderly from the majority- and minority populations in Norway equivalent care services. In the project «Care Services for elderly persons with a non-western ethnic minority background» the ...
  • Flytting til byer fra distriktsområder med samisk bosetting 

   Sørlie, Kjetil; Broderstad, Ann Ragnhild (Samarbeidsrapport NIBR/UiT 2011, Rapport, 2011)
   Senter for samisk helseforskning forbereder en survey for alle personer i alder 35-60 år som har vokst opp i en samisk kommune og senere flyttet til en by. Barn av disse skal også være med i undersøkelsen. Denne rapporten ...
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

   Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hanse, Stig Jarle; Heierstad, Geir; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:12, Rapport, 2016)
   Prosjektet undersøker hvordan norske kommuner oppfatter og forebygger radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapporten bygger på en studie av fem kommuner og deres samarbeidspartnere, og på utviklingsverksteder om dette ...
  • Ungdata 2017. Nasjonale resultater 

   Bakken, Anders (NOVA Rapport 10/17, Rapport, 2017)
   Siktemålet med denne rapporten er å gi et bredt og oppdatert bilde av norske ungdommers fritidsaktiviteter og hvordan de har det på ulike områder. Rapporten baserer seg på svar fra rundt 240.700 elever på ungdomstrinnet ...