• Atferdsøkonomi, 'dulting' og forbrukerpolitikk 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat 13-2015, Prosjektnotat, 2015)
   Satsingsområdet atferdsøkonomi ved SIFO 2013-2015. I dette notatet har vi samlet presentasjonene fra konferansen Atferdsøkonomi, ‘dulting’ og forbrukerpolitikk som SIFO arrangerte i samarbeid med Barne-, likestillings- ...
  • Beredskap for IKT og -elektrisitetsbrudd i nordiske hushold 

   Storm-Mathisen, Ardis; Lavik, Randi (Prosjektnotat nr. 10-2016, Prosjektnotat, 2016)
   Dette notatet gir en deskriptiv gjennomgang av hovedresultater fra en web-survey om beredskap for strøm og IKT brudd i et representativt utvalg Nordiske hushold gjennomført av NORSTAT høsten 2016, på oppdrag fra SIFO. ...
  • Bærekraftig torskeforvaltning og torskegenomet 

   Aarset, Bernt (Prosjektnotat nr. 11-2017, Prosjektnotat, 2017)
   ELSA-gruppa arrangerte en interessent-konferanse på Gardermoen februar 2017 for å diskutere hva den nye kunnskapen som torskegenomet brakte fram kan bety for forvaltningen av torsk. De sentrale interessentene var Norges ...
  • Endring i åpningstider i dagligvaremarkedet 

   Schjøll, Alexander; Lavik, Randi (Prosjektnotat 2-2016, Prosjektnotat, 2016)
   Prosjektnotat nr. 2-2016
  • Er vi overforsikret? Forbrukernes bruk og oppfatninger av forskjellige forsikringsprodukter 

   Bugge, Annechen Bahr (Prosjektnotat 9-2016, Prosjektnotat, 2016)
   På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Forbruksforskningsinstituttet SIFO kartlagt forbrukernes bruk og oppfatninger av utvalgte forsikringsprodukter. På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet ...
  • Etiske, lovmessige, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved bruk av mikroalger for CCS 

   Vittersø, Gunnar; Throne-Holst, Harald (Prosjektnotat 3-2016, Prosjektnotat, 2016)
   Nummer: Prosjektnotat nr. 3-2016 Kronikk
  • Forbruksbasert fattigdomsmål 

   Borgeraas, Elling (Prosjektnotat nr. 7-2017, Prosjektnotat, 2017)
   I dette notatet sammenlikner vi SIFOs minimumsbudsjett med EU- og OECD-målene på lav inntekt. Hensikten er å undersøke hvordan ulike kriterier for avgrensing av lav inntekt slår ut i antall hushold som befinner seg i ...
  • Forbrukstrender 

   Lavik, Randi (Prosjektnotat nr. 2-2017, Prosjektnotat, 2017)
   Denne rapport viser figurer og tabeller fra ulike SIFO-surveyer fra 2005 til 2016. Temaer Husholdsøkonomi Ulike typer gjeld, hva brukes lån til, antall kredittkort, kredittkortgjeld, forbrukslån, betalingsproble ...
  • Forbrukstrender 2015 SIFO-survey 

   Borgeraas, Elling; Lavik, Randi (Prosjektnotat 5-2015, Prosjektnotat, 2015)
   Funn fra SIFO Survey presentert 10. juni 2015 Hva mener den norske forbrukeren om for eksempel bærplukking, norsk kjøtt, betaling med telefonen, økologisk mat, vaskehjelp, matkasser på døra, designvesker og drosjepriser? ...
  • Forbrukstrender 2017 

   Lavik, Randi; Borgeraas, Elling (Prosjektnotat nr. 6-2017, Prosjektnotat, 2017)
   SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å fremskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes ...
  • Forbrukstrender september 2017 

   Lavik, Randi; Borgeraas, Elling (Prosjektnotat nr. 8-2017, Prosjektnotat, 2017)
   Blir vi stadig sultnere på sunn og økologisk mat, og dropper vi butikken til fordel for nettbutikk og matkasser? Mange av oss lever i overflod og kaster mat for tusenvis av kroner, men som kontrast finnes det familier i ...
  • Forbrukstrender økonomi 2015 

   Lavik, Randi; Borgeraas, Elling (Prosjektnotat 11-2015, Prosjektnotat, 2015)
   Nummer: Prosjektnotat nr. 11-2015
  • Forbrukstrender: SIFO survey 2005-2017 

   Lavik, Randi; Bøyum, Live Standal (Prosjektnotat nr. 12-2017, Prosjektnotat, 2017)
   Denne rapporten viser figurer og tabeller fra ulike SIFO-surveyer fra 2005 til 2017. Temaene er: Husholdsøkonomi Ulike typer gjeld, hva brukes lån til, antall kredittkort, kredittkortgjeld, forbrukslån, betalingspro ...
  • iResponse: Crowdsourcing; An Approach to Urban Environmental Governance 

   Strandbakken, Pål; Lavik, Randi; Throne-Holst, Harald (Project report No. 5-2017, Prosjektnotat, 2017)
   The web-survey that this report is based on was carried out in autumn 2016 by TNS Gallup. Representative samples in five Norwegian cities were selected; Oslo, Region of Drammen, Stavanger, Bergen and Trondheim. A total ...
  • Kommersialisering og oppvekst 

   Bugge, Annechen Bahr; Kjørstad, Ingrid; Storm-Mathisen, Ardis (Prosjektnotat, 2015)
   Nummer: Prosjektnotat nr. 10-2015 Tilknyttede prosjekter Kommersialisering av barn og unge
  • Lokale klær og lokal mat – Forbrukerholdninger 

   Laitala, Kirsi; Vittersø, Gunnar; Klepp, Ingun Grimstad (Prosjektnotat 5-2015, Prosjektnotat, 2015)
   Nummer: Prosjektnotat nr. 5 -2015 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey Krus - økt utnyttelse av Norsk ull
  • Maten blir mobil 

   Slettemeås, Dag; Kjørstad, Ingrid (Prosjektnotat nr. 1-2017, Prosjektnotat, 2017)
   I denne rapporten ser vi nærmere på hvordan mat-/handleapper brukes i den norske befolkningen. Det finnes lite oversiktsdata på dette feltet, og stadig nye digitale og mobile løsninger lanseres i markedet. Denne rapporten ...
  • Mobil betaling 

   Slettemeås, Dag (Prosjektnotat 5-2015, Prosjektnotat, 2015)
   Nummer: Prosjektnotat nr.5-2015 Rapport Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Norske forbrukermarkeder evaluert i EU-kommisjonens Consumer Markets Scoreboard 2018 

   Berg, Lisbet (Prosjektnotat nr. 1-2018, Prosjektnotat, 2018)
   I EU-kommisjonens siste markedsmonitor, publisert 12. oktober 2018, vurderes 40 markeder – 15 varemarkeder og 25 tjenestemarkeder – i 30 land, herunder Norge. De mest problematiske norske varemarkedene er: markedet for ...