• Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking 

   Opheim, Helene Margrethe Storebø; Furuseth, May-Tove; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hjeltnes, Bjarne; Hessevaagbakke, Elisabeth (Bioingeniøren;Nummer 6 • 2021 • Årgang 56, Professional article, 2021-08-20)
   Introduksjon: Fokus i artikkelen er hva bioingeniørstudenter erfarer og vektlegger som medstudentveiledere i venøs blodprøvetaking for sykepleierstudenter. Metode: Kvalitativ metode med fokusgruppeintervju og skriftlig ...
  • Bør journalføringsplikten avvikles? 

   Andresen, Herbjørn (Norsk arkivforum;Nr. 27, Professional article, 2021)
   Arkivlovutvalget fremsatte i NOU 2019:9 en påstand om at dagens journalføringspraksis har bidratt til dårligere arkiver, og at den har utspilt sin rolle. Argumentene som begrunner dette synet finnes på litt ulike steder i ...
  • Samarbeidsprosjekt mellom profesjonsutdanning og klinisk praksis; prosess og erfaring 

   Hagstrøm, Nora; Tessem, Siri; Erichsen, Anne Spendrup; Omang, Siri (Fysioterapeuten;78 ()1, Professional article, 2011)
   Innledning og hensikt: Forskingssamarbeid på tvers av institusjoner er berikende, men krevende. Her formidler fysioterapeuter ved en høgskole og et universitetssykehus erfaringer som kan lette slikt samarbeid. Hoveddel: ...
  • Tilbake til arbeid etter hjerneskade? Arbeidstakere og fagpersoners erfaringer 

   Ellingsen, Kjersti Lunde; Aas, Randi Wågø (Professional article, 2009)