Now showing items 1-20 of 613

  • 10 sjekkpunkter for utendørs bokvalitet i by 

   Jon Guttu (NIBR-notat 2008:113, Notat, 2008)
   Last ned gratis De ti sjekkpunktene bygger på empirisk forskning om utearealer og er rettet mot de vanligste manglene ved utbygging i tette bystrøk. De er formulert som tommelfingerregler og beregnet på utbyggere,saksbehandlere ...
  • A note on sampling procedures for the hotel survey 

   Aasland, Aadne; Guri Tyldum (NIBR-notat 2011:105, Notat, 2011)
   Last ned gratis The paper decribes the sample for the survey of hotel employees in Oslo and Akershus. it gives details of challenges met and measures made to obtain a representative sample of the target population. The ...
  • A participatory pathbreaker? 

   Braathen, Einar (NIBR-notat 2006:122, Notat, 2006)
   Last ned gratis The study examines experiences of rural producer organisations in four countries - Malawi, Zambia, Tanzania and Uganda - from the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) processes. It synsthesises and ...
  • Aid for women's empowerment and gender equality 

   Aasen, Berit (NIBR-notat 2009:116, Notat, 2009)
   Last ned gratis Aid to women's empowerment and gender equality has existed for more than 30 years. This working paper discusses the current state of the art of such aid; what experiences that has been gained; and what new ...
  • Air to air heat pumps in Norwegian households 

   Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Prosjektnotat 19-2012, Notat, 2012)
   I det følgende notatet svarer vi på noen innledende spørsmål om teknologi, markedsføring og utbredelse av varmepumper, og gir en grundig redegjørelse av praksisteori som det grunnleggende teoretiske rammeverket i dette ...
  • Air to air heat pumps in Norwegian households 

   Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Prosjektnotat 19-2012, Notat, 2012)
   I det følgende notatet svarer vi på noen innledende spørsmål om teknologi, markedsføring og utbredelse av varmepumper, og gir en grundig redegjørelse av praksisteori som det grunnleggende teoretiske rammeverket i dette ...
  • Alternative anvendelser av arealer i Groruddalen 

   Johansen, Steinar; Hild Marte Bjørnsen (NIBR-notat 2002:106, Notat, 2003)
   Last ned gratis Notatet viser resultater av PANDA-framskrivninger for nærings- og sysselsettingsutviklingen i Oslo/Akershus basert på forutsetinger levert av Plan- og bygningsetaten i Oslo. Prosjektet har hatt som formål ...
  • Alternativer til plassering utenfor hjemmet 

   Lars B. Kristofersen (NIBR-notat 2003:102, Notat, 2003)
   Fylkesbarnevernet og flere av kommunene i Buskerud startet sitt prosjekt "Tiltak i nærmiljøet" sommeren/høsten 2001. Dette notatet er en oppsummering av noen sider ved NIBRs evaluering av fylkesbarnevernets prosjekt i ...
  • En analyse av Innbyggerakademiet i Øvre Eiker kommune 

   Schou, Arild; Lorentzen, Hilde (NIBR-notat 2009:105, Notat, 2009)
   Øvre Eiker kommune gjennomførte høsten 2008 et Innbyggerakademi som er en møteplass mellom kommunens innbyggere, ansatte og politikere. Hensikten med akademiet er å utvikle en tilrettelagt møteplass der kommune og innbygger ...
  • Arbeidsgiveres inkluderingspraksiser. Hva kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med psykiske helseproblemer og «hull i CV-en»? 

   Vedeler, Janikke Soltad; Evensen, Miram; Ugreninov, Elisabeth; Haug, Are (NOVA Notat 1/18, Notat, 2018)
   Dette notatet er første delrapportering fra prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV». Notatet belyser hva som kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med ...
  • Arbeidsgiveres inkluderingspraksiser. Hva kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med psykiske helseproblemer og «hull i CV-en»? 

   Vedeler, Janikke Solstad; Evensen, Miriam; Ugreninov, Elisabeth; Haug, Are (NOVA Notat 1/18, Notat, 2018)
   Dette notatet er første delrapportering fra prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV». Notatet belyser hva som kjennetegner arbeidsgivere som ønsker å rekruttere unge med ...
  • Authority, Responsibility and Justice in Environmental Politics 

   Inger Balberg; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2007:112, Notat, 2007)
   Last ned gratis Many of today's most pressing environmental problems share one important characteristic: they are cross-boundary, i.e. they disregard political and geographical borders. Obviously, this is challenging for ...
  • Bank og finans 

   Orderud, Geir; Per Gunnar Røe (NIBR-notat 2006:109, Notat, 2006)
   Last ned gratis Prosjektet er en kvalitativ analyse av banker og finansinstitusjoner og den rolle disse spiller i forhold til boligutbyggere. Intervjuene med mellomledere i bank og finans har fokusert på prosedyrer i ...
  • Barn av fosterforeldre. Hva sier forskningen? 

   Falch-Eriksen, Asgeir (NOVA Notat 3/18, Notat, 2018)
   Kunnskapssammenstillingen forsøker å trekke ut essensen av forskning som foreligger og som problematiserer fosterforeldrenes egne barn, erfaringer og opplevelser med henblikk på barnas forhold til fosterbarnet, til familien, ...
  • Barn av fosterforeldre. Hva sier forskningen? 

   Falch-Eriksen, Asgeir (NOVA Notat 3/18, Notat, 2018)
   Kunnskapssammenstillingen forsøker å trekke ut essensen av forskning som foreligger og som problematiserer fosterforeldrenes egne barn, erfaringer og opplevelser med henblikk på barnas forhold til fosterbarnet, til familien, ...
  • Barn og familie i mottak – samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs 

   Aarset, Monica Five; Aamodt, Hilde Anette; Engebrigtsen, Ada (NOVA Notat 1/16, Notat, 2016)
   Bufdir skal i samarbeid med UDI utvikle kompetansekurs for ansatte i mottak og ansatte i barneverntjenesten med fokus på barn og familier i mottak og i barnevernet. Målsettingen er at dette på sikt vil kunne være med på å ...
  • Barn og familie i mottak – samarbeid mellom asylmottak og kommunalt barnevern. Kunnskapsoversikt og temaer til bruk i kurs 

   Aarset, Monica Five; Aamodt, Hilde Anette; Engebrigtsen, Ada (NOVA Notat 1/16, Notat, 2016)
   Bufdir skal i samarbeid med UDI utvikle kompetansekurs for ansatte i mottak og ansatte i barneverntjenesten med fokus på barn og familier i mottak og i barnevernet. Målsettingen er at dette på sikt vil kunne være med på å ...
  • Barne- og ungdomsbasen i Skedsmo 

   Thomas Haaland (NIBR-notat 2006:102, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet gir en kort beskrivelse av arbeidet ved Barne- og ungdomsbasen, og gjengir samarbeidende etaters vurderinger av dette arbeidet. Tilknyttet prosjekt Barne- og ungdomsbasen i Skedsmo kommune
  • Barnehagelærerne. Yrkesgruppen som sluttet å slutte 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Notat 1/15, Notat, 2015)
   Går vi noen år tilbake sluttet mange av førskolelærerne å jobbe i barnehage. Slik er det ikke lenger. Nå utgjør de som har førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning, barnehagenes mest stabile arbeidskraft. Yrkesgruppen ...
  • Barnehagelærerne. Yrkesgruppen som sluttet å slutte 

   Gulbrandsen, Lars (NOVA Notat 1/15, Notat, 2015)
   Går vi noen år tilbake sluttet mange av førskolelærerne å jobbe i barnehage. Slik er det ikke lenger. Nå utgjør de som har førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning, barnehagenes mest stabile arbeidskraft. Yrkesgruppen ...