• En fargerik merkedag. Halloween i Norge i det 21. århundret 

      Amilien, Virginie; Schjøll, Alexander (Working paper, 2019)
      I korte trekk kan vi oppsummere den norske halloween-feiringen i 2018 med følgende punkter:  Ca. 1/3 av befolkningen feiret halloween i 2018, mot under en 1/5 i 2011 og 2012.  69 % av de familier med hjemmeboende barn ...