• Hvilke sosiale og økonomiske virkninger kan X-Games ha for Oslo? 

      Hussain, Mujtaba; Mahmood, Osman (Master thesis, 2016)
      Mange byer retter stadig fokus mot å tiltrekke seg store internasjonale idrettsarrangementer, som skaper anerkjennelse og synliggjør byens egenskaper. I februar 2016 fikk Oslo mulighet til å arrangere X-Games. Målet med ...