• WakeUp & LMX 

      Ryg, Sanna Eriksson; Lotterud, Tina; Evenstuen, Ida (Bachelor thesis, 2017-05)
      Oppgaven ser på hvordan tilbudet om organisert fysisk aktivitet på arbeidsplassen kan påvirke arbeidsinnsatsen.