• Barns uenigheter med hverandre 

      Horne, Kristoffer (Master thesis, 2021)
      Dette prosjektet fokuserte på barns uenigheter og konflikter med hverandre i en norsk barnehage. Hvordan kommer barns perspektiver til uttrykk i situasjoner der er uenige med hverandre? Og hvilke vilkår ser ut til å ha ...