• Rolleutprøving med VR-briller i religionsundervisningen 

      Younis, Shamim Akhtar (Master thesis, 2021)
      Målet med denne studien har vært å forske på bruken av VR-briller og 360-videoer i KRLE- faget og hvordan disse kan bidra til å ta andres perspektiv via innlevelse i rollen som en religiøs. Undervisningsdesignet er ...