• Postoperativ smertebehandling til barn 

      Elvelund, Mari Sendstad; Vold, Linn Margrethe (Master thesis, 2020)
      Bakgrunn: Barn opplever moderate til sterke smerter postoperativ, på tross av at det finnes nasjonale og internasjonale retningslinjer for hvordan postoperativ smertelindring til barn bør gjennomføres. Sykepleieren er til ...