• Behandling av funksjonell enkoprese 

      Grung, Rolf Magnus; Jørgensen, Lars Tandberg (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Enkoprese blir av omsorgspersoner ofte forklart som et normalt fenomen, som et tegn på umodenhet eller med «lav intelligens». En slik forklaring kan medføre at effektiv behandling ikke blir iverksatt. Med funksjonell ...