• Nærværsfaktorer på arbeidsplassen. Kvantitativ studie 

      Rabben, Paul Ove (MALKS;2018, Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven inneholder to artikler. Formålet med artikkel I er å belyse faktorer som påvirker arbeidslivet. Artikkelen starter med sykefraværstatistikk i Norge, for så å sammenligne statistikken med land i EU. ...