• Nynorsk som sidemål på barnetrinnet - En kritisk diskursanalyse av nynorsk som sidemål i tre læreplaner i norsk 

   Øvergaard, Ida Marie Wold (Master thesis, 2021)
   I denne masteroppgaven ønsker jeg å se på hvordan nynorsk som sidemål gis plass i undervisningen på barnetrinnet, samt hvordan dette kan ha endret seg fra L97, og frem til LK20. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Norman ...
  • Språkets makt og innflytelse 

   Vasaasen, Ragnhild Elise Nærlie (Master thesis, 2020)
   Dette er en masteroppgave i barnehagekunnskap. Temaet for studien dreier seg som språkets makt og innflytelse gjennom sentrale styringsdokumenter i oppvekstsektoren. Studien tar utgangspunkt i følgende forskningsspørsmålet: ...