• Rus & Retorikk En retorisk analyse av kampanjen Straff skader. 

      Persen, Synne Hansmark (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven undersøker kampanjen Straff skaders retoriske situasjon. For å få innsikt i den retoriske situasjonen har jeg benyttet to kvalitative forskningsmetoder. Først har jeg utført en retorisk analyse av tre ...