• Evaluering av: «Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid» 

      Solberg, Anne Grethe (AFI-rapport;2023:10, Report, 2023-03-24)
      AFI har evaluert «Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid» som har til hensikt å desentralisere arbeidet med å redusere arbeidsmiljørelatert sykefravær. Kursdeltakere var verneombud, tillitsvalgte og ledere fra sykehjem ...