• The Late Great Planet Earth: Bob Dylans apokalyptiske teologi fra 1979 til 1983. 

      Kvalvaag, Robert Williams (Teologisk Tidsskrift;4(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Høsten 1978 opplevde Bob Dylan en mye omtalt omvendelse til kristen tro. Våren 1979 gikk han på bibelskole, hvor han møtte forfatteren og forkynneren Hal Lindsey. Lindseys apokalyptiske teologi, slik han formulerte denne ...