• Verdien av å (kunne) stenge 

      Kristiansen, Karoline Ask; Nordahl, Helge; Tesaker, Marte (Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;20(3), Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Verdsetting av fysiske eiendeler ved hjelp av diskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer tilhører barnelærdommen for siviløkonomer. Denne metoden har imidlertid en stor svakhet: Det forutsettes at eieren ikke ...