• Evaluering av Forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd 

      Pettersen, Karen-Sofie; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
      Forsøket AAP som lønnstilskudd ble initiert i revidert nasjonalbudsjett for 2012 og presentert som et politisk virkemiddel for å mobilisere grupper med svakt fotfeste i arbeidsmarkedet til arbeid.