• Læreres erfaringer med fysisk aktiv læring i matematikk 

      Tvinde, Julie Schrøder; Koren, Katrine Margrete Seem (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven er et resultat av et ønske om å lære mer om fysisk aktiv læring slik at vi på sikt kan bruke dette i vår egen undervisning som fremtidige lærere. Problemstillingen som er lagt til grunn for studien er: ...