• Rekruttering til og avgang fra læreryrket 1975-2010 

      With, Mari Lande (Skriftserien Avhandling;2016: 5, Doctoral thesis, 2016)
      Avhandlingen undersøker endringer i rekruttering til og avgang fra læreryrket i Norge mellom 1975og2010. Studien fokuserer på allmennlærere og lærere med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og universitetsutdanning ...