• Revolusjonsfrykt og klassekamp: 1917-revolusjonen og norsk presse 

      Ottosen, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      En grunnleggende tese som skal begrunnes i denne artikkelen, er at 1917-revolusjonen i Russland indirekte hadde stor innvirkning på norsk politikk og arbeidsliv. Det ble skrevet mye i avisene om revolusjonen, og dette ...