• Nye tall om ungdom: Skandinaviske ungdommers tillit til samtid og framtid 

      Huang, Lihong; Bruun, Jens; Lieberkind, Jonas; Arensmeier, Cecilia (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 1–2018. Temanummer: Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. ICCS 2016, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-23)
      Ungdoms syn på sin samtid og sin framtid gir oss informasjon om deres bilde av samfunnet, og i denne artikkelen beskrives14-åringers oppfatninger gjennom ICCS-studien fra Danmark, Norge og Sverige. På en side beskriver ...