• Hva de snakker om når de snakker om stress 

      Pedersen, Willy; Eriksen, Ingunn Marie (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 3, nr. 2-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Forskere har kartlagt såkalte stressorer, men få har undersøkt hvordan de formes av klasse og sosial kontekst. Vi spør: Hvordan utvikles skolerelatert stress i to svært ulike skolemiljøer i Oslo? Skole K [som konnoterer ...