• Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion: Belyst gjennom et norsk politidistrikt. 

   Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 37, nr. 4-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-08)
   Norsk politi har kjønnsbalanse i utdanningen. Andelen kvinner i politistillinger har passert 30 prosent. I den skarpe enden av den operative virksomheten er kvinneandelen rundt 10 prosent. I en casestudie i et politidistrikt ...
  • Sports Journalism, Interns and #MeToo – did anything change? 

   Røsok-Dahl, Heidi; Orgeret, Kristin (Journalistica;No 1 (2020): Kritiske Perspektiver på #MeToo i Norden: Journalistikken, debatten og bevægelsen, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-17)
   Norwegian news media were central actors in the dissemination of information about the #MeToo movement. Simultaneously, the media are made up of institutions and workplaces that are at times characterized by asymmetrical ...