• "Eurasianisme som legitimering av en russisk innflytelsessfære" 

   Holm-Hansen, Jørn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I offisiell russisk tankegang er «det nære utland» ikke noen gråsone, men bør tvert om være tett sammenvevd med Russland. Vladimir Putin blir hyppig sitert på at oppløsningen av Sovjetunionen er vår tids største geopolitiske ...
  • Innledning – europeisk venstreside mellom krise og fornyelse 

   Braathen, Einar (Vardøger;Volum 38, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Dette nummeret av Vardøger inneholder ulike bidrag til forståelsen av europeisk venstreside og den utvikling den er inne i. Nummeret analyserer og drøfter venstresidens utfordringer. Det er grunnlag for å si at venstresiden ...
  • ’Venstrepopulisme’ i Sør-Europa etter finanskrisen 

   Braathen, Einar (Vardøger;årgang 38, nr. 20, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I motsetning til hva mange observatører på venstresiden trodde etter finanskrisen i 2007-08, har det ikke vært noe generelt oppsving for venstresiden. Tvert imot, som flere av artiklene i dette nummeret av Vardøger utdyper, ...
  • Venstresida og regjeringsspørsmålet – kritiske og sammenliknende perspektiv på SVs erfaringer 

   Ekeland, Anders; Braathen, Einar (Vardøger;Årgang 38, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   «Hvilke forutsetninger må være tilstede, og hvilke politiske krav må være innfridd, for at et radikalt venstreparti skal støtte eller delta i en regjering?» Dette er hva vi vil definere som regjeringsspørsmålet. Det som ...