• Styrerblikk på foreldreundersøkelser i barnehagen 

      Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (Utbildning & lärande;Vol 14, nr 1 2020, Academic article, 2020)
      Brukerundersøkelser er vanlig innenfor samfunnets velferdstjenester og kan sees som et verktøy innen resultatstyring. I artikkelen tar vi utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilken påvirkning mener barnehagestyrere ...