• Eksamen på like vilkår? 

      Fossum, Aina; Rogstad, Jon; Smestad, Bjørn (Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
      Fram til koronapandemien var eksamen en fast del av elevenes sluttvurdering både i ungdomsskolen og i videregående skole. De siste tre årene har imidlertid både muntlig og skriftlig eksamen vært avlyst. Neste skoleår kommer ...