• Covid-19 og makroøkonomisk politikk 

   Holden, Steinar; Wulfsberg, Fredrik (Samfunnsøkonomen;Nr. 3 • 2021 • 135. årgang, Academic article, 2021)
   Vi bruker en ISPK-modell til å analysere effekter av pandemien på norsk økonomi og hvilke implikasjoner dette har for penge- og finanspolitikk. Smitteverntiltak og frykt for smitte har gitt en dramatisk nedgang i potensielt ...
  • Elbiler og toveislading - Fordeler for både bileiere og strømkunder 

   Greaker, Mads; Hagem, Cathrine (Samfunnsøkonomen;Nr. 3 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Elektriske biler er på rask framgang i Norge. Det innebærer mindre forbruk av bensin og diesel, noe som er nødvendig for at Norge skal nå sine klimamålsettinger. Men hva betyr elbilene for kraftmarkedet? Det er opplagt at ...
  • Handlingsregelen sikrer ikke realverdien av oljefondet og gir uforutsigbar finanspolitikk 

   Wulfsberg, Fredrik (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Denne artikkelen viser hvorfor handlingsregelen ikke sikrer verdien av oljefondet for fremti- dige generasjoner slik det blir hevdet. Jeg simulerer verdien av oljefondet i 100 år med en empirisk fordeling av avkastningen ...
  • Har vi klart å spare oljeinntektene? 

   Wulfsberg, Fredrik (Samfunnsøkonomen;Nr. 3, 32. årg., Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Dersom markedsverdien av Statens pensjonsfond utland (SPU) er høyere enn realverdien av statens akkumulerte oljeinntekter er svaret ja. Jeg beregner realverdien av oljeinntektene og finner at markedsverdien av SPU var ...
  • Paris-avtalen og oljeeksporten 

   Fæhn, Taran; Asheim, Geir Bjarne; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Nyborg, Karine; Rosendahl, Knut Einar; Storrøsten, Halvor Briseid (Samfunnsøkonomen;Nr 3 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Bør Norge begrense sin oljeutvinning for å motvirke global oppvarming? Hvilke politiske virkemidler bør i så fall brukes? Vi oppsummerer sentrale fagøkonomiske argumenter i denne debatten i lys av de seneste årenes endringer ...