• Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring 

   Tkachenko, Elena; Fevolden, Benedikte Homme (NOA - Norsk som andrespråk;Nr 1-2 (2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen dreier seg om et arbeidsrelatert norskkurs for minoritetsspråklige barnehageansatte som ble gjennomført ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) mellom 2012 og 2017. Ut ...
  • På stø kurs inn i akademia? 

   Jonsmoen, Kari Mari; Greek, Marit (NOA - Norsk som andrespråk;Årgang 33 1/ 2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Studieforberedende program i videregående skole skal forberede elevene til videre studier. Elever med norsk som andrespråk som har fullført videregående skole og fått studiekompetanse, skal dermed ha oppnådd akademisk ...