• Den vanskelige deltidsknuten en særnorsk utfordring som rammer unge helsefagarbeidere 

   Vabø, Mia; Drange, Ida; Amble, Nina (Fagbladet Samfunn og Økonomi;Nummer 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   En nordisk undersøkelse (NORDCARE II), gjennomført i 2015 blant helsefagarbeidere i eldreomsorgen, tyder på at det i Norge er relativt mange som jobber i deltidsstillinger og relativt mange som oppgir at de ønsker å jobbe ...
  • Helsefagarbeideren, yrkesfaglæreren og det tredelte klasserommet 

   Johansen, Else Marie (Fagbladet samfunn og økonomi;1 & 2, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Helsearbeiderfaget har flest elever av alle yrkesfagene i videregående skole. De siste framskrivningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser behov for flere helsearbeidere. Det ser derfor ut til å være gode muligheter ...