• Utviklingen av tannteknisk produksjon i Norge 

      Haugen, Hilde Kjærnet; Myhrer, Trude; Haugli, Ketil Hegerstrøm; El-Homsi, Fadi (Den norske tannlegeforenings tidende;130(8), Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Tannteknikerutdanningen ved OsloMet gjennomførte våren 2018 en markedsundersøkelse blant alle tanntekniske virksomheter registrert i Norge. Formålet med den nettbaserte spørreundersøkelsen var å kartlegge bedriftsstruktur, ...