• ABC - et flaggskip 

      Blix, Ellen; Lukasse, Mirjam; Eri, Tine Schauer; Nilsen, Anne Britt Vika; Dalbye, Rebecka; Bernitz, Stine; Vedeler, Carina; Kaasen, Anne (Others, 2019)
      ABC er et flaggskip i norsk fødselsomsorg. OUS burde vært stolt av det i stedet for å fjerne svangerskapsomsorgen fra ABC og derved gjøre tilbudet dårligere.