• «Det handler om å alltid ha vært»: Transidentitet og aktørskap i bildeboka Ollianna 

   Mjelstad, Kaja; Solbakken, Hedvig (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   I denne artikkelen analyserer vi framstillinga av transmotivet i bildeboka Ollianna (Dahle & Nyhus, 2020) og drøfter hvilke forestillinger om barn og barndom som ligger til grunn. Særlig undersøker vi om framstillinga av ...
  • Å bevare makt: Strategier med barns fellesskap i barnehagen 

   Østrem, Arild Julius (Barn – forskning om barn og barndom i Norden;Vol. 40, No. 4, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Målet med denne studien er å undersøke hvilke strategier pedagoger i flerkulturelle barnehager bruker for å skape og opprettholde fellesskap mellom barna. Studien bygger på ni semistrukturerte, individuelle intervjuer med ...