• Lean i Norge: I ferd med å gå av moten? 

      Madsen, Dag Øivind; Storsveen, Maria; Klethagen, Pål; Stenheim, Tonny (Økonomistyring & informatik;32. årgang - Nr. 4, Journal article; Peer reviewed, 2017-01)
      Siden 2010 har det vært en sterk oppmerksomhet rundt ledelseskonseptet Lean i Norge. Det har blitt etablert regionale Lean-forum over store deler av landet. En rekke konsulentselskaper har tilbudt kurs og opplæring knyttet ...