• Ulik etnisitet - likeverdig omsorg? 

      Zachrisen, Rannveig (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: Smertelindring av kreftpasienter er avgjørende for pasientenes livskvalitet, og en viktig oppgave for sykepleiere. Forskning fra USA og Storbritannia viser at kreftpasienter med etnisk minoritetsbakgrunn står i ...