• Helseatferd blant blodgivere 

      Nybruket, Monica Jenssen; Llohn, Abid Hussain; Knutsen, Teresa Risopatron; Karlsen, Bente Anita Grande; Skogheim, Ruby; Bråten, Sissel; Qvale, Ingerid; Luong, Vinh Hoang; Hermundstad, Brita; Mousavi, Seyed Ali (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-02)
      Formål: Formålet med denne studien var å kartlegge helseatferd (tobakks- og alkoholbruk og fysisk aktivitet) i et utvalg av blodgivere, og undersøke i hvilken grad resultatene fra studien gjenspeiler helseatferd i den ...