• Museum som læringsarena 

      Lafkiri, Ibrahim (Bachelor thesis, 2018-04-30)
      Min bacheloroppgave er basert på en kvalitativ studie, hvor jeg har valgt å undersøke hvordan læring skjer utenfor klasserommet. Jeg har tatt utgangspunkt i Zoologisk museum i Oslo som en læringsarena, og bruker observasjon ...