• Topikale versus orale NSAIDs - oppnådde konsentrasjoner i blod og vev 

      Dadadottir, Lovisa; Nordås, Henriette; Finne, Solveig; Kuraas, Ane; Hagesæther, Ellen (Norsk Farmaceutisk Tidsskrift;5/2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-05-22)
      Hensikt: Hensikten med denne oversiktsartikkelen er å presentere målte konsentrasjoner av virkestoffer i ulike leddvev og muskel (Cvev), sammenliknet med blodplasma (Cplasma), oppnådd ved topikal og oral administrering. ...