• Hvordan kan sykepleiere ivareta foreldre til alvorlig syke barn i sykehus? 

      Araya, Eden-Mabrahtu; Bache-Mathisen, Anette (Bachelor thesis, 2017-06)
      Bakgrunn: Det har det skjedd store endringer og forbedringer når barn blir alvorlig syke og må bli innlagt på sykehus. Sykehusinnleggelse av barn representerer store utfordringer. Det kan selvfølgelig være traumatisk for ...