• En verdsettelse av Netflix 

      Almgren, Maria Viktoria; Aadland, Annelin Stokkevåg; Alix, Arthur (Bachelor thesis, 2017-05)
      Formålet med oppgaven er å finne en verdi av selskapet Netflix.