• Følges fastsatt prosedyre for stimulering av rier i fødselen? En spørreundersøkelse blant jordmødre 

      Elisenberg, Mari; Staubo, Marthe Regine; Bøhn, Kristin; Øgaard, Marit; Gaudernack, Lise Christine; Blix, Ellen; Pay, Aase Serine Devold (Sykepleien Forskning;14 (78828), Journal article; Peer reviewed, 2019-10-02)
      Bakgrunn: Langvarig fødsel er forbundet med økt risiko for uheldig utfall hos mor og barn. I veilederen for fødselshjelp anbefaler Norsk gynekologisk forening ristimulerende tiltak for å forebygge og behandle langsom ...