• Internprising i multinasjonale, norskeide selskap - Praksis og holdninger 

      Ødegaard, Mari Slåttsveen; Aspelund, Nina Kumari (Master thesis, 2014)
      Tema for masteravhandlingen er praksis og holdninger knyttet til internprising. For å belyse tema ble det tatt utgangspunkt i multinasjonale, norskeide selskaper. Det ble formulert en hypotese om at internprising er en ...