• Are immigrant youth involved in voluntary organizations more likely than their non-immigrant peers to be engaged in politics? Survey evidence from Norway 

   Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun (Acta Sociologic;Volume: 63 issue: 3, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-06)
   The aim of this paper is to examine the link between associational involvement and political participation among youth in Norway and how this link varies between boys and girls of an immigrant or non-immigrant background. ...
  • Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning 

   Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (Chapter; Peer reviewed, 2021-11-18)
   This chapter investigates how young people’s “projects of the self” – their self-presentations and orientations towards the future – are shaped by economic, cultural and relational capital, as well as place. What does ...
  • Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning 

   Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (Chapter; Peer reviewed, 2021-11-18)
   This chapter investigates how young people’s “projects of the self” – their self-presentations and orientations towards the future – are shaped by economic, cultural and relational capital, as well as place. What does ...
  • Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere? 

   Ødegård, Guro; Svagård, Vegard (Tidsskrift for ungdomsforskning;18(1), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Norske elever ligger på verdenstoppen i kunnskap om demokrati. Men bidrar slik kunnskap til å mobilisere elever til aktiv politisk deltakelse? Gjennom ICCS-undersøkelsen 2016 er 9. klassinger spurt om de i framtiden kommer ...
  • Norsk ungdomsforskning. Røtter og samtidsforståelser 

   Pedersen, Willy; Ødegård, Guro (Chapter; Peer reviewed, 2021-11-18)
   Throughout the 1950s, as psychology, sociology and criminology developed as academic disciplines in Norway, researchers within these disciplines began publishing scattered reports on youth. In the 1970s and ‘80s, The Centre ...
  • Nye former for tilhørighet. Migrantorganisasjoner for barn og ungdom i en norsk sivilsamfunnskontekst 

   Ødegård, Guro; Takle, Marianne (Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge;, Chapter; Peer reviewed, 2018-12-07)
   The traditional Scandinavian voluntary sector model is under pressure. The aim of this chapter is to identify the importance of individuals’ cultural back-ground in creating new forms of community and belonging ...
  • Ungdomstid i Fredrikstad 

   Ødegård, Guro (NOVA Rapport 6/01, Research report, 2001)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fredrikstad kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på ble gjennomført våren 2000 blant 9. klassinger på ungdomsskolen og grunnkurselever på de videregående skolene i Fredrikstad. ...
  • Ungdomstid i Fredrikstad 

   Ødegård, Guro (NOVA Rapport 6/01, Report, 2001)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fredrikstad kommune. Spørreundersøkelsen rapporten bygger på ble gjennomført våren 2000 blant 9. klassinger på ungdomsskolen og grunnkurselever på de videregående skolene i Fredrikstad. ...
  • Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016 

   Huang, Lihong; Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn; Svagård, Vegard; Helland, Tarjei; Seland, Idunn (NOVA Rapport 15/17, Report, 2017)
   Rapporten presenterer resultater fra The International Civic and Citizenship Study (ICCS) 2016 med vekt på de norske resultatene fra studien. Hensikten med studien er å undersøke elevers kunnskap om, forståelse av og ...
  • Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. The International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2016 

   Huang, Lihong; Ødegård, Guro; Hegna, Kristinn; Svagård, Vegard; Helland, Tarjei; Seland, Idunn (NOVA Rapport 15/17, Report, 2017)
   Rapporten presenterer resultater fra The International Civic and Citizenship Study (ICCS) 2016 med vekt på de norske resultatene fra studien. Hensikten med studien er å undersøke elevers kunnskap om, forståelse av og ...
  • Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse 

   Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årg 18 Nr 1 (2018): Temanummer: Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. ICCS 2016, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-29)
   Dette temanummeret i Tidsskrift for ungdomsforskning om ungdoms læring, sosialisering, mobilisering og deltakelse i demokratiet er skrevet i en tid med sterke ungdomsstemmer, antidemokratiske strømninger, og bekymringer ...
  • Veien til makta og "det gode liv"? 

   Vestel, Viggo; Ødegård, Guro; Øia, Tormod (NOVA Rapport 8/03, Report, 2003)
   Hensikten med rapporten er å beskrive, analysere og evaluere arbeidet Porsgrunn kommune har lagt ned gjennom 1990-tallet for å øke barn og unges innflytelse i kommunale beslutningsprosesser, bedre kjent som "Porsgrunnmodellen". ...
  • Veien til makta og "det gode liv"? 

   Vestel, Viggo; Ødegård, Guro; Øia, Tormod (NOVA Rapport 8/03, Research report, 2003)
   Hensikten med rapporten er å beskrive, analysere og evaluere arbeidet Porsgrunn kommune har lagt ned gjennom 1990-tallet for å øke barn og unges innflytelse i kommunale beslutningsprosesser, bedre kjent som "Porsgrunnmodellen". ...
  • Young councillors — influential politicians or youth alibi? 

   Winsvold, Marte; Ødegård, Guro; Bergh, Johannes (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Based on a survey of young councillors in 20 Norwegian municipalities, the paper studies the relation between the councillors’ sense of political efficacy, their role perception and their motivation to continue with politics. ...