• Good Behavior Game med elementer fra PAX 

      Ødegård, Erik Paszkiewicz (MALKS;2022, Master thesis, 2022)
      Good Behavior Game er et klasseromstiltak der lærer spiller et spill med elevene for å redusere forstyrrende atferd. Spillet går ut på at elevene skal følge regler for arbeidsro under en tidsperiode, der eventuelle regelbrudd ...