• "Nei, det kan nok hende at jeg ikke tenker nok på det..." - om demokrati, medborgerskap og mangfold 

   Paulsmoen, Mona (Master thesis, 2021)
   Demokratiteori beskriver hvilke intensjoner som bør ligge til grunn og formålet med demokrati- og medborgerskapsundervisning. Likevel er det ikke entydig hvordan denne undervisningen skal se ut i skolen. I denne masteroppgaven ...
  • Om læraren sin levande kunnskap 

   Æsøy, Knut Ove (Studier i Pædagogisk Filosofi;Årgang 7 | Nr. 2 | 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-12-31)
   Det er eit uttalt mål å gjøre grunnskulelærarutdanninga forskingsbasert. I det dominerande tankemønsteret i grunnskulelærarutdanninga er det konstruert ei motsetning mellom vitskapleg kunnskap og erfaringskunnskap. Vitskapleg ...
  • Skjønnlitteraturens danningspotensiale i begynneropplæringen 

   Hammer, Ellen Marie (Master thesis, 2021)
   Formålet med denne masterstudien er å undersøke hvordan bruken av skjønnlitteratur i begynneropplæringen kan legge til rette for elevenes danning. Her vil jeg se nærmere på hvordan ulike faktorer som valg av litteratur, ...
  • Unge medborgere og elevrådsarbeid i skolen - En casebasert forskningsstudie om elevråd og medborgerskap 

   Reinli, Tobias Guldhaug; Jøsok, Evy (Master thesis, 2020)
   Skolens demokratimandat er nedskrevet i politiske styringsdokumenter. I korte trekk er dette et samfunnsmandat som går ut på å videreføre demokratiet til neste generasjon og gjøre elevene rustet til å bli aktive medborgere ...
  • The use of paintings and sketches as scientific knowledge 

   Æsøy, Knut Ove; Dybvikstrand, Trine Sofie (Indo-Pacific Journal of Phenomenology;Volume 21, 2021 - Issue 1, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-22)
   This article is written in the field of the philosophy of science. The aim is to express how painting and drawing can be used as part of a phenomenological research method. The painter or drawer is a visual researcher in ...
  • Utvikling og samspill av begrepene danning og læring i norske læreplaner 

   Djærff, Tetyana (Master thesis, 2020)
   Temaet for masteroppgaven er utvikling og samspill av begrepene danning og læring i de norske læreplanene i de siste 50 årene. Oppgaven undersøker innholdet i begrepene danning og læring i de generelle delene av Mønsterplan ...
  • When anxiety matters as a condition of possibility: About student-teachers’ anxiety experiences towards becoming a teacher 

   Helleve, Mette Birgitte; Æsøy, Knut Ove (Encyclopaideia. Journal of phenomenology and education;Vol. 25, n.60 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-08-05)
   The purpose of this study is to explore the emotional dimension of the student-teachers’ experiences, which is marked by anxiety. This study is based on a combination of a phenomenological informed theoretical framework ...