• Om læraren sin levande kunnskap 

   Æsøy, Knut Ove (Studier i Pædagogisk Filosofi;Årgang 7 | Nr. 2 | 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-12-31)
   Det er eit uttalt mål å gjøre grunnskulelærarutdanninga forskingsbasert. I det dominerande tankemønsteret i grunnskulelærarutdanninga er det konstruert ei motsetning mellom vitskapleg kunnskap og erfaringskunnskap. Vitskapleg ...
  • Unge medborgere og elevrådsarbeid i skolen - En casebasert forskningsstudie om elevråd og medborgerskap 

   Reinli, Tobias Guldhaug; Jøsok, Evy (Master thesis, 2020)
   Skolens demokratimandat er nedskrevet i politiske styringsdokumenter. I korte trekk er dette et samfunnsmandat som går ut på å videreføre demokratiet til neste generasjon og gjøre elevene rustet til å bli aktive medborgere ...
  • Utvikling og samspill av begrepene danning og læring i norske læreplaner 

   Djærff, Tetyana (Master thesis, 2020)
   Temaet for masteroppgaven er utvikling og samspill av begrepene danning og læring i de norske læreplanene i de siste 50 årene. Oppgaven undersøker innholdet i begrepene danning og læring i de generelle delene av Mønsterplan ...