• Overgangsrite - Traumebevisst omsorg med asylsøkerbarn- og ungdom 

      Åfløy, Kristian Stålesen (Bachelor thesis, 2017)
      Oppgaven tar for seg asylsøkerbarn- og ungdoms møte med det norske mottakssystemet. Gjennomgående tema er hvordan man kan møte barna med et traumebevisst perspektiv og med traumebevisst omsorg. I oppgaven legges det frem ...