Now showing items 21-28 of 28

  • Regionalpolitikk og utviklingssamarbeid i Østfold 

   Onsager, Knut; Bolkesjø, Torjus; Moen, Bjørn (NIBR-rapport 2003:03, Rapport, 2003)
   Rapporten belyser generelle endringstrekk i norsk regonalpolitikk i de senere årene, og mer inngående hvordan dette har gitt seg konkret utslag i Østfold fylke gjennom en mer aktiv utviklingspolitikk og flere regionaliserte ...
  • Samfunnsutviklingen i Ringsaker 

   Johansen, Steinar; Onsager, Knut; Barlindhaug, Rolf (NIBR-rapport;2019:5, Research report, 2019-02)
   I forbindelse med rullering av kommuneplanens samfunnsdel har NIBR gjennomført en analyse av samfunnsutviklingen i Ringsaker. Rapporten tar særlig for seg næringsutvikling, arbeidsmarkedsutvikling og befolkningsutvikling, ...
  • Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen 

   Johansen, Steinar; Onsager, Knut; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2015:4, Rapport, 2015)
   Prosjektet er en del av byregionprogrammet. Formålet med rapporten er å gjennomføre en helhetlig samfunnsanalyse av Tromsøregionen, der blant annet forholdet mellom samarbeid og regional vekst diskuteres. I rapporten ...
  • Teknologibyene 

   Onsager, Knut (NIBR-rapport 2005:11, Rapport, 2005)
   Rapporten setter søkelyset på teknologibyene. Dette er en gruppe småbyer som er spesialisert innenfor høyteknologiske næringer. I rapporten går vi nærmere inn på næringsmiljøene i Horten, Kongsberg, Raufoss og Halden, og ...
  • Trekk ved historien i bykommunene i Østfold og Buskerud 

   Yngve Carlsson; Onsager, Knut (NIBR-notat 2005:130, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet inneholder en gjennomgang av særtrekk ved den historiske utvikling ved Østfoldbyene Askim, Fredrikstad, Halden, Moss, Mysen og Sarpsborg, samt Buskerudbyene Drammen, Hokksund, Hønesfoss og Kongsberg. ...
  • Utredning av forslag til Regional FoU-strategi for Oslo/Akershus 

   Onsager, Knut; Haraldsen, Tone (Samarbeidsrapport NIBR/TØI 2009, Rapport, 2009)
   Dette er en utredning av et forslag til en regional FoU-strategi for Oslo/Akershus. Utredningen belyser begreper og perspektiver for regional FoU, kartlegger regionens styrker, innsatsområder, svakheter og utfordringer i ...
  • Utvikling og livskraft i kystsamfunn – En studie av tre små kystkommuner 

   Onsager, Knut; Schmidt, Lene; Stokke, Knut Bjørn; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2013:12, Rapport, 2013)
   Rapporten belyser utviklingstrekk og drivkrefter bak befolknings- og arbeidsplassutviklingen i tre små kystkommuner (Sandøy, Lurøy, Skjervøy) i perioden 2000–12. Utvalget består av kystsamfunn og -kommuner med en noe bedre ...
  • Viken og delregionene – samfunnsutvikling og bærekraft, utfordringer og muligheter 

   Onsager, Knut; Barlindhaug, Rolf; Indset, Marthe; Johansen, Steinar (NIBR-rapport;2019:17, Research report, 2019-11)
   Rapporten belyser noen sentrale egenskaper ved samfunnsutviklingen, bærekraftdimensjoner, utfordringer og muligheter i Viken og delregionene i området. Rapporten inngår som deler av kunnskapsgrunnlaget for nye Viken ...